Cơ sở di truyền học chủ yếu của hiện tượng ưu thế lai là:

A.

ở cơ thể F1 lai dị hợp, gen lặn có hại bị gen trội át chế.

B.

ở cơ thể F1 lai dị hợp, tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ biểu hiện tính trạng tốt.

C.

ở cơ thể lai, F1 dị hợp, biểu hiện cả tính trạng của bố mẹ.

D.

ở cơ thể lai F1, nhưng tính trạng xấu không được biểu hiện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ở cơ thể F1 lai dị hợp, tập trung các gen trội có lợi từ cả bố và mẹ biểu hiện tính trạng tốt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...