Hỗn hợp bột X gồm Cu, Fe (Cu chiếm 43,24% vể khối lượng). Hoà tan 14,8 gam X trong dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thấy có V lít khí bay ra (đktc). Giá trị của V là:

A.

2,24.

B.

3,36.

C.

2,80.

D.

5,60.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...