Hỗn hợp A gồm một ankan X và anken Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Hỗn hợp này làm mất màu vừa đủ 80 (g) dung dịch brom 20%, còn đốt cháy hỗn hợp cho 13,44 lít CO2 (đktc). X và Y có công thức phân tử là:

A.

C2H6, C2H4.

B.

C4H10, C4H8.

C.

C3H8, C3H6.

D.

Kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...