Hỗn hợp A gồm glucozơ và saccarozơ. Thuỷ phân hết 7,02 gam hỗn hợp A trong môi trường axit thành dung dịch B. Trung hoà hết axit trong dung dịch B rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì thu được 8,64 gam Ag kết tủa. Phần trăm khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp A là:

A.

57,4%.

B.

48,7%.

C.

24,35%.

D.

12,17%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

48,7%.

180a + 342b = 7,02    (1)

∑nglucozơ = a + b; nfructozơ = b.

Cả glucozơ và fructozơ đều tráng bạc

nAg = 2(a + 2b) = = 0,08 a + 2b = 0,04     (2)

Giải (1), (2)

% msaccarozơ = .100% ≈ 48,7%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...