Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)

B.

Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)

C.

Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ

D.

Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...