Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu?

A.

Tháng 5 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)

B.

Tháng 6 - 1925 ở Hương Cảng(TQ)

C.

Tháng 7 - 1925 ở Quảng Châu(TQ

D.

Tháng 6 - 1925 ở Quảng Châu(TQ)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...