“Hội những người lao động trí óc Đông Dương” ra đời ở đâu?

A.

ở Pháp

B.

Ở Trung Quốc

C.

Ở Quảng Châu.

D.

Ở Thượng Hải

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ở Pháp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...