Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở đâu?

A.

Ở Hà Nội.

B.

Ở Hương Cảng

C.

ở Cửu Long

D.

Ở Ma Cao

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở Hương Cảng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...