Hội nghị lần thứ 8 BCHTU Đảng do ai chủ trì?

A.

Lê Hồng Phong.

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Nguyễn Văn Cừ.

D.

Trần Phú

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...