Hội nghị Ianta họp vào thời gian nào?

A.

Từ ngày 4 đến ngày 10-2-1945.

B.

Từ ngày 4 đến ngày 11 -2-1945.

C.

Từ ngày 4 đến ngày 13 -2-1945.

D.

Từ ngày 4 đến ngày 11 -5 -1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 4 đến ngày 11 -2-1945.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...