Hội nghị Hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức trong khoảng thời gian nào?

A.

Tháng 9-1975

B.

Từ ngày 15 đến 21-11-1975

C.

Từ ngày 15 đến 20-11-1975

D.

Từ ngày 16 đến ngày 26-11-1975

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ ngày 15 đến 21-11-1975

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...