Hội nghị BCHTU Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 193 do ai chủ trì?

A.

Nguyễn Văn Cừ

B.

Nguyễn Ái Quốc

C.

Lê Hồng Phong.

D.

Trần Phú.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nguyễn Văn Cừ

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...