Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập năm nào?

A.

Năm 1947

B.

Năm 1948

C.

Năm 1949

D.

Năm 1950

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Năm 1949

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...