Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập năm nào?

A.

Năm 1947

B.

Năm 1948

C.

Năm 1949

D.

Năm 1950

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...