Học viên mà Nguyễn Ái Quốc huấn luyện là

A.

thanh niên, học sinh yêu nước

B.

thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước

C.

học sinh, sinh viên yêu nước

D.

tiểu tư sản trí thức yêu nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thanh niên, học sinh, trí thức Việt Nam yêu nước

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...