Hoạt động nào sau đây có khả năng dẫn đến tế bào bị ung thư?

A.

kích hoạt gen gây ung thư, ức chế gen đàn áp ung thư.

B.

kích hoạt cả hai loại gen gây ung thư và gen đàn áp ung thư.

C.

ức chế gen gây ung thư, kích hoạt gen đàn áp ung thư.

D.

ức chế cả hai loại gen gây ung thư và gen đàn áp ung thư.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

kích hoạt gen gây ung thư, ức chế gen đàn áp ung thư.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...