Hoạt động động đất và núi lửa thường xảy ra ở vùng

A.

trung tâm của các mảng

B.

tiếp xúc của các mảng

C.

tiếp xúc giữa mảng lục địa và mảng đại dương

D.

tất cả các vùng trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...