Hoạt động của con người hiện nay đang diễn ra trong

A.

môi trường địa lí

B.

toàn bộ Trái Đất 

C.

toàn bộ lớp vỏ Trái Đất

D.

ngoài phạm vi của Trái Đất 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

môi trường địa lí

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...