Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

A.

So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

B.

Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

C.

Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

D.

Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, ngụy mất chỗ dựa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...