Hoàn cảnh lịch sử nào là thuận lợi nhất để từ đó Đảng ta đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam?

A.

So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

B.

Khả năng chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

C.

Mĩ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

D.

Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút khỏi miền Nam, ngụy mất chỗ dựa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

So sánh lực lượng có lợi cho ta, nhất là sau chiến thắng Phước Long.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...