Hóa thạch được phát hiện đầu tiên vào năm 1927, tại Trung Quốc là:

A.

Nêanđectan.

B.

Pitêcantrôp.

C.

Crômanhôn.

D.

Xinantrôp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Xinantrôp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...