Hóa thạch của người cận đại Nêanđectan được phát hiện đầu tiên ở đâu, vào năm nào?

A.

Ở Pháp, năm 1868.

B.

Ở Inđônêxia, năm 1891.

C.

Ở Đức, năm 1856.

D.

Ở Nam Phi, năm 1924.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...