Hóa thạch của người cận đại Nêanđectan được phát hiện đầu tiên ở đâu, vào năm nào?

A.

Ở Pháp, năm 1868.

B.

Ở Inđônêxia, năm 1891.

C.

Ở Đức, năm 1856.

D.

Ở Nam Phi, năm 1924.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ở Đức, năm 1856.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...