Hoà tan oxit sắt từ vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Phát biểu nào sai?

A.

Dung dịch X làm mất màu thuốc tím.

B.

Dung dịch X không thể hoà tan Cu.

C.

Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, thu kết tủa để lâu trong không khí khối lượng kết tủa sẽ tăng.

D.

Dung dịch X tác dụng được với dung dịch AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch X không thể hoà tan Cu.

Các phương trình phản ứng:

10FeSO4+ 2KmnO4 +8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2 MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓+ Na2SO4

4Fe(OH)2 + O2  + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe2(SO4)3  + 2 AgNO3 →  Fe(NO3)2 + FeSO4+2Ag

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...