Hòa tan một lượng hỗn hợp các kim loại kiềm vào nước được dung dịch Y và giải phóng 0,45 gam khí. Pha dung dịch Y thành V lít dung dịch Z có pH = 13. Giá trị của V là:

A.

1,5.

B.

4,5.

C.

3,0.

D.

6,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...