Hoà tan một chất khí vào nước, lấy dung dịch thu được cho tác dụng đến dư với dung dịch ZnSO4, thấy có kết tủa trắng rồi kết tủa lại tan ra. Khí đó là:

A.

HCl.

B.

SO2.

C.

NO2.

D.

NH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

NH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...