Hoà tan hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 loãng, dư (không có khí thoát ra). Dung dịch thu được chứa 8 (g) NH4NO3 và 113,4 (g) Zn(NO3)2. Phần trăm số mol Zn trong hỗn hợp ban đầu là:

A.

66,67%.

B.

33,33%.

C.

28,33%.

D.

16,66%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...