Hoà tan hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 loãng, dư (không có khí thoát ra). Dung dịch thu được chứa 8 (g) NH4NO3 và 113,4 (g) Zn(NO3)2. Phần trăm số mol Zn trong hỗn hợp ban đầu là:

A.

66,67%.

B.

33,33%.

C.

28,33%.

D.

16,66%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

66,67%.

4Zn+10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 +3H2O      (1)

ZnO + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O                        (2)

Ta có nZn =4nNH4NO3=0,4 mol

nZn(NO3)2)  (1)= nZn=0,4 mol

nZnO= nZn(NO3)2   (2)= 0,6-0,4=0,2 mol

vậy phần trăm số mol trong hỗn hợp ban đầu là

%Zn= 0,4÷0,6=66,67 %

%ZnO = 0,2÷0,6=33.33%

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...