Hoà tan hỗn hợp Fe, Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Cho 1/10 dung dịch X tác dụng với dung dịch KMnO4 0,1M. Thể tích dung dịch KMnO4 cần dùng là:

A.

30 ml.

B.

60 ml.

C.

50 ml.

D.

10 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

50 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...