Hoà tan hoàn toàn m (gam) Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 672 (ml) (đktc) khí N2 và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào X và đun sôi thì thu được 672 (ml) (đktc) khí NH3. Giá trị m bằng:

A.

0,27 (gam).

B.

0,81 (gam).

C.

3,51 (gam).

D.

4,86 (gam).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,86 (gam).

= = 0,03 (mol); = = 0,03 (mol).

Áp dụng bảo toàn electron ta có:

3x = 0,06.5 + 0,03.8 x = 0,18 mAl = 0,18.27 = 4,86 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...