Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm M, FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng thu được 6,72 (lít) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỷ lệ mol là 1 : 1 và dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 (gam) oxit. Kim loại M là:

A.

Mg.

B.

Fe.

C.

Cu.

D.

Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu.

nNO = = 0,15 (mol)

3FeCO3 + 10H+ 3Fe3+ + NO↑ + 3CO2↑ + 5H2O    (1)

 0,15                                0,15     0,05     0,15

3M + 4nH+ + n 3Mn+ + nNO↑ + 2nH2O     (2)

0,3/n                          0,3/n      0,1

Z + NaOH dư, sau đó nung kết tủa:

3Fe3+ 2Fe(OH)3 Fe2O3    (3)

0,15             0,15                 0,075

2Mn+  2M(OH)n  M2On        (4)

0,3/n                0,3/n              0,15/n

 160.0,075 + (2M + 16n)0,15/n = 24  M = 64 (Cu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...