Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 bằng dung dịch HCl được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với NaOH dư, kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A.

46.

B.

36.

C.

16.

D.

32.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

32.

Chất rắn là Fe2O3.

2Fe 1 Fe2O3

0,2          0,1   (mol)

= 0,1 + 0,1 = 0,2 = 0,2.160 = 32 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...