Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,05 mol Ag và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 có tỉ lệ số mol tương ứng là 2 : 3. Thể tích hỗn hợp X (đktc) là:

A.

1,369 lít.

B.

2,737 lít.

C.

2,224 lít.

D.

3,3737 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,369 lít.

Ag Ag+ + 1e

0,05            0,05 (mol)

Cu Cu+ + 2e

0,03            0,06 (mol)

          (mol)

VX = .22,4 = 1,369 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...