Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch img11M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí img2(đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A.

34,10.

B.

31,32.

C.

34,32.

D.

33,70.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Dựa vào công thức tính nhanh: img1 

Thấy img2=(0,5 mol) ≠ img3(0,45 mol) => có tạo img4

Hướng dẫn giải: Thấy img5=(0,5 mol) ≠ img6(0,45 mol) => có tạo img7 img8= (0,5 - 10.0,045):10 = 0,005 mol

=> img9= 8.0,045 + 8.0,005 = 0,4 mol img10= 8,9 + 0,4.62 + 80.0,005 = 34,1 gam.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...