Hòa tan hoàn toàn 7,02 gam hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B thuộc nhóm IIA và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn bằng dung dịch HCl thu được 1,68 lít khí (đktc). Hai kim loại A và B là:

A.

Be và Mg.

B.

Mg và Ca.

C.

Ca và Sr.

D.

Sr và Ba.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mg và Ca.

nhh = =  = 0,075 (mol).

  =  − 60 = 33,6  M= 24 (Mg) <  < M2 = 40 (Ca).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...