Hòa tan hoàn toàn 49,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3Obằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y và 8,96 lít khí SO2 (đktc). Phần trăm khối lượng oxi trong hỗn hợp X là?

A.

40,24%.

B.

30,7%.

C.

20,97%.

D.

37,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

20,97%.

Quy hỗn hợp X về hai chất FeO, Fe2O3, ta có:

  = 49,6 - 0,8.72 = -8 (gam) ứng với (-0,05 mol).

 nO (X) = 0,8 + 3.(-0,05) = 0,65 (mol)

%mO.100% = 20,97%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...