Hoà tan hoàn toàn 47,4 (gam) phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 (ml) dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m (gam) kết tủa. Giá trị của m là:

A.

7,8.

B.

46,6.

C.

54,4.

D.

62,2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...