Hòa tan hoàn toàn 35,7 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hóa trị I và một muối cacbonat của một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là:

A.

39,0 gam.

B.

42,0 gam.

C.

40,2 gam.

D.

42,9 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

39,0 gam.

=  = 0,3 (mol).

Cứ 1 mol CO2 giải phóng ra sẽ làm cho khối lượng muối khan tăng lên 71 − 60 = 11 gam. Vậy nếu có 0,3 mol CO2 thoát ra thì sẽ làm cho khối lượng muối khan tăng lên 11.0,3 = 3,3 gam.

mmuối khan = 35,7 + 3,3 = 39 gam. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...