Hoà tan hoàn toàn 14,45 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 25,76 lít NO2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.

57,59.

B.

75,59.

C.

79,55.

D.

85,75.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

85,75.

= = 1,15 (mol).

Bán phản ứng khử:

2 + 2H+ + 1e NO2 + H2O + 

                               1,15     1,15

mmuối khan = 14,45 + 62.1,15 = 85,75 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...