Hòa tan hết m gam K vào 200 (ml) dung dịch Cu(NO3)2 1M, kết thúc phản ứng thu được 14,7 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

11,70.

B.

15,60.

C.

5,85.

D.

17,91.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

11,70.

nCu2+ = 0,2.1 = 0,2 (mol);  =  = 0,15 mol < 0,2 mol → Cu2+ dư, K hết.

2K + Cu(NO3)2 + 2H2O  Cu(OH)2↓ + 2KNO3 + H2

0,3                                ← 0,15

 m = 0,3.39 = 11,7 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...