Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 13,44 lít khí (đktc). Mặt khác cũng hòa tan m gam hỗn hợp trên trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu được 10,08 lít khí (đktc). Giá trị của m là:

A.

16,50.

B.

19,20.

C.

20,55.

D.

29,25.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

16,50.

=  = 0,45 (mol).

2Al + 2OH- + 2H2O 2 + 3H2↑    (1)

0,3                                       ← 0,45

2Al + 6H+  2Al3+ + 3H2↑     (2)

0,3 →                       0,45

Fe + 2H+  Fe2+ + H2↑     (3)

x                             x

Từ (2) và (3)  = 0,45 + x =  = 0,6  x = 0,15 (mol).

m = 27.0,3 + 56.0,15 = 16,5 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...