Hoà tan hết 11,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe bằng dung dịch hỗn hợp Y gồm hai axit HCl và H2SO4 thu được dung dịch Z và V lít (đktc) khí H2. Cho NaOH tới dư vào dung dịch Z thu được 13,5 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A.

6,72.

B.

8,40.

C.

3,44.

D.

16,80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,72.

nFe = = 0,15 (mol) nAl = = 0,1 (mol)

2Al + 6H+ 2 Al3+ + 3H2↑   (1)

0,1                            0,15

Fe + 2H+ Fe2+ + H2↑        (2)

0,15                      0,15

  = 0,3.22,4 = 6,72 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...