Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu,Mg,Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lit khí X (dktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y , cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là :  

A.

A. 19,025g

B.

B. 31,45g

C.

C. 33,99g

D.

D. 56,3g

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nHCl = 2nH2 = 0,7 mol ( bảo toàn H )

Bảo toàn khối lượng : mmuối Z + mH2 + mY = mHCl + mhh KL

=> mmuối Z = 31,45g 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...