Hòa tan 5,4 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí hiđro (đktc). Giá trị của V là:

A.

4,48.

B.

3,36.

C.

2,24.

D.

6,72.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6,72.

Al + 3H+  Al3+ + H2

= 0,2                0,3 (mol)

 V = 0,3.22,4 = 6,72 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...