Hòa tan 3,2 gam Cu vào dung dịch HNOdư thu được hỗn hợp X (NO, NO2). Biết tỉ khối của X so với H2 là 19. Thể tích của X thu được là:

A.

1,12 lít.

B.

1,12 ml.

C.

0,56 lít.  

D.

5,6 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,12 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...