Hòa tan 2,7 gam bột Al vào 100 ml dung dịch gồm NaNO3 0,3M và NaOH 0,8M, sau khi kết thúc phản ứng thu được V lít hỗn hợp khí (đktc). Giá trị của V là:

A.

0,672. 

B.

1,008.

C.

1,344.

D.

1,512.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,344.

nAl =  = 0,1 (mol);  = 0,3.0,1 = 0,03 (mol); nOH = 0,8.0,1 = 0,08 (mol).

8Al  +  3  + 5OH- + 2H2O 8 + 3NH3

0,08 ← 0,03 →  0,05                                   0,03

nAl dư = 0,1 − 0,08 = 0,02 (mol); nOH dư = 0,08 − 0,05 = 0,03 (mol).

2Al  +  2OH- + 2H2O 2 + 3H2

0,02 → 0,02                                0,03     

 Vkhí = (0,03 + 0,03).22,4 = 1,344 lít.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...