Hoà tan 19,2 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 1M, sau đó thêm vào 500 ml dung dịch HCl 2M vào, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và khí NO duy nhất. Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M vào X để kết tủa hết ion Cu2+?

A.

600.

B.

800.

C.

400.

D.

120.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

800.

nCu = = 0,3 (mol); = 0,5 (mol); nH+ = 1 (mol)

            3Cu + + 8H+ 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O   (1)

      0,3

H+ + OH- H2O           (2)

0,2   0,2

Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2↓     (3)

0,3       0,6

Từ (2) và (3)  nNaOH = nOH- = 0,2 + 0,6 = 0,8 (mol)

 Vdd NaOH = = 0,8 lít = 800 ml.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...