Hòa tan 17,73 gam hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 trong dung dịch chứa 0,74 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Z so với He bằng 6,1. Cho dung dịch NaOH đến dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 37,2 gam. Nếu cho 17,73 gam X trên vào lượng nước dư, còn lại x gam rắn không tan. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

12. 

B.

6. 

C.

8. 

D.

10. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ø       Xét giai đoạn X tác dụng với dung dịch HCl: img1 (NO là khí hóa nâu) img2  img3img4  Thu được H2img5 hết Sơ đồ phản ứng: img6  img7  img8  img9  Các quá trình tham gia của H+: img10  img11  img12  img13  Ø       Xét giai đoạn X cho vào H2O dư: Al là kim loại mạnh hơn Fe và Cu. img14  img15  Sơ đồ phản ứng: img16  img17  Vậy đáp án đúng là C.

ạy

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...