Hoà tan 17,4 (g) hỗn hợp X gồm FeO, M2O3 cần dùng vừa đủ 400 (ml) dung dịch H2SO4 1M thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 (gam) chất rắn. Tên kim loại M là:

A.

Fe.

B.

Al.

C.

Cr.

D.

Mn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Al.

Đặt nFeO = x (mol); = y (mol)

72x + (2M + 48)y = 17,4   (1)

* X + H2SO4:

FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O   (2)

x            x            x

M2O3 + 2H2SO4 M2(SO4)3 + 2H2O    (3)

y             2y               y

Từ (2) và (3) = x + 2y = 0,4   (4)

Dung dịch Y (FeSO4, M2(SO4)3) + dd NaOH dư, sau đó nung kết tủa:

2Fe2+ 2Fe(OH)2 2Fe(OH)3 Fe2O3

2M3+ 2M(OH)3 M2O3

TH1: M(OH)3 không tan trong NaOH dư. Kết tủa Z gồm Fe(OH)2, M(OH)3 khi nung thu được chất rắn M2O3, Fe2O3 mchất rắn = (2M + 48)y + 160.0,5x = 8   (5)

Từ (4) (5) và (1) x < 0 → loại.

TH2: M(OH)3 tan trong NaOH dư: M(OH)3 + NaOH NaMO2 + 2H2O

Kết tủa Z là Fe(OH)2, khi nung trong không khí thu được Fe2O3 = 0,5x.160 = 8 x = 0,1 (mol). Kết hợp với (4) y = 0,15 (mol).

Thay x, y vào (1) M = 27 (Al).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...