Hòa tan 11,2 gam Fe bằng dung dịch HNO3 thu được khí NO, dung dịch X và còn lại 2,8 gam Fe. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

A.

27g.

B.

28g.

C.

36,3g.

D.

54g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

27g.

Số mol Fe phản ứng = 0,2 - 0,05 = 0,15 mol.

Vì Fe dư nên có 2 phản ứng, muối tạo thành là muối sắt(II):

Fe  Fe3+ + 3e

x       x

Fe  +  2Fe3+ 3Fe2+

0,5x     x         1,5x

 1,5x = 0,15 mol  x = 0,1 mol.

 Khối lượng muối trong dung dịch = 1,5.0,1.180 = 27 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...