Hoa Kì là quốc gia có nhiều dân tộc cho nên

A.

đang có tình trạng xung đột chủng tộc và tôn giáo.

B.

có nhiều phong tục, tập quán khác nhau tạo nên nền văn hoá đa dạng.

C.

phải phân chia thành nhiều bang với những nhóm chủng tộc khác nhau.

D.

có sự hợp huyết của các chủng tộc nên thành phần người lai rất nhiều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

có nhiều phong tục, tập quán khác nhau tạo nên nền văn hoá đa dạng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...