Hoa is in class 7A and…………………… is Nam.

A.

but

B.

so

C.

too

D.

there

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...