Hoá chất 5-BrômUraxin gây ra dạng đột biến gen nào sau đây?

A. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp T - A
B. Thay thế 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.
C. Thay thế 1 cặp T- A bằng 1 cặp G -X.
D. Thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Giải thích vì sao đáp án đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...