Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng

A.

hóa hợp.

B.

trao đổi.

C.

ôxi hóa - khử.

D.

thủy phân.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...