Hô hấp tế bào có bản chất là một chuỗi các phản ứng

A.

hóa hợp.

B.

trao đổi.

C.

ôxi hóa - khử.

D.

thủy phân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ôxi hóa - khử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...